Slide01 Slide02 Slide03 Slide04
  Algemeen beheer

 • centrale opslag van documenten
 • iedere eigenaar zijn eigen persoonlijke dossier
 • overdracht bij verkoop, informatie voor notaris
 • sleutelbeheer
 • agenderen taken
 • vastlegging (telefoon)gesprekken
 • besluitenlijst, actielijst en presentielijst voor vergaderingen
  Financieel beheer

 • maandelijkse bijdrage eigenaren
 • herinneringen en aanmaningen
 • crediteurenadministratie
 • integratie met bank (SEPA incasso's, SEPA betaalbatches, inlezen mutaties)
 • eenvoudige jaarafsluiting
 • financiële overzichten
 • aangifte Box3
 • aangifte BTW
  Technisch beheer

 • onderhoudsmeldingen, in te voeren door de appartementseigenaren
 • werkbonnen
 • meerjarenonderhoudsplanning en -begroting
VvEtotaal leest de gegevens uit de XML en toont de Inkoopfactuur aan
u alle relevante data wordt uit het XML-bestand gehaald (zoals nummer,
factuurbedrag, kvk, etc.) Het resultaat is 100% ‘herkenning’.